Kostnadsfri offert

Miljö

Steg Logistic, ett val för miljön.

Klimatet

I stort sett är alla klimatforskare eniga om att den accelererande klimatförändringar vi ser idag kommer från mänskliga aktiviteter. Vi står inför utmaningar där vi måste anpassa oss efter nya förhållanden – och framförallt minska vår klimatpåverkan.

Men att endast anpassa sig till förändringar är orealistiskt. De fattigaste på vår jord och många djur klarar inte ens de förändringar vi ser i dag.

Vi på Steg logistic känner att vi har extra ansvar för våra planet, därför jobbar vi enormt mycket med miljöanpassade lösningar i vår verksamhet.

Steg Logistic, ett val för miljön.

Miljövänlig körning,
sparsam körning

Vi utbildar vår personal och utmanar dem till att alltid köra på ett visst sätt som bidrar till mindre koldioxid utsläpp.

Förutom att vi kan spara hundratals liv genom att köra lugnt och hålla hastigheten så är det också mycket bättre för miljö, på grund av ett mindre koldioxid utsläpp. Enligt trafikverket så kan man skydda minst 100 liv varje år och samtidigt minska påverkan på naturen när man kör en sparsam körning.

Vårt mål är att minska miljöpåverkan genom att ta ansvar och omstrukturera vårt sätt att arbeta, genom det utsänder vi en positiv inverkan på miljön. Men också blir vi ett gott föredöme inför andra företag.

Miljöanpassade material

Vi använder oss bara av miljöanpassade produkter samt ger vi rätt utbildning till vår personal där de lär sig hur man använder städ material. Till exempel på ett miljöanpassat sätt där man följer instruktionerna till varje produkt med exakta mätningar och att använda rätt produkt i rätt syfte.

Har du några frågor eller vill du bidra med din input/förslag så är du varmt välkommen att kontakta oss

Kontakta oss

Kontakt